Όροι Χρήσης και Εγγύηση Προϊόντων

Όροι Χρήσης  του ηλεκτρονικού καταστήματος www.skyfon.gr

Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις πριν χρησιμοποιήσετε το online κατάστημα www.skyfon.gr. Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις συνιστούν μια  συμφωνία ανάμεσα στο χρήστη και το κατάστημά μας και αν χρησιμοποιείτε το site (οι σελίδες) θεωρείται ότι συμφωνείτε με τους Όρους και Προϋποθέσεις. Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 97/7 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και βάσει του ειδικού νόμου στη Βουλγαρία, είμαστε υποχρεωμένοι και παρέχουμε δωρεάν τις ακόλουθες πληροφορίες:


1. Όνομα και διεύθυνσή μας: "Nyufon 2013" Ltd, Βάρνα Bul Vladisa Konstantin №55


2. Τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων εμφανίζονταν στην ιστοσελίδα για κάθε προϊόν.


3.. Η τιμή των προϊόντων περιλαμβάνει ΦΠΑ στην ιστοσελίδα του συγκεκριμένου προϊόν.


4. Τα έξοδα αποστολής για την παράδοση, που δεν περιλαμβάνονται στην τιμή των εμπορευμάτων, μπορείτε να ελέγξετε κάτω από τις κατάλληλες επικεφαλίδες.


5. Οι μέθοδοι παράδοσης περιγράφονται λεπτομερώς στα αντίστοιχα τμήματα.


Το παρόν έγγραφο περιέχει τις γενικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες το www.skyfon.gr παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες στους καταναλωτές. Για να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα, ο χρήστης πρέπει να συμφωνήσει με αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις για χρήση της ιστοσελίδας.

Όροι χρήσης της διαδικτυακής τοποθεσίας


Η «Nyufon 2013» ΕΠΕ (εφεξής ο «Πάροχος» και / ή «Εταιρεία») σαν δημιουργός και ιδιοκτήτης του καταστήματος www.skyfon.gr δίνει το δικαίωμα να κατεβάσετε και να δείτε όλο το υλικό που δημοσιεύεται σε αυτήν την τοποθεσία Web (εφεξής η «Ιστοσελίδα») μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι θα τηρείτε και θα σεβαστείτε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας  και τις σχετικές ενδείξεις.

Η σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως από το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πραγματοποιείται και ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά ή/και τηλεφωνικά, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία του χρήστη/πελάτη σε φυσικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, με την ακόλουθη διαδικασία:
Κατά την ηλεκτρονική πώληση εξ αποστάσεως, ο χρήστης επιλέγει το προϊόν που επιθυμεί να αγοράσει και το καταχωρεί προσωρινά στο εικονικό “καλάθι αγορών” του στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Διευκρινίζεται ότι αγορές μπορεί να πραγματοποιήσει ελεύθερα οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος χρήστης, χωρίς να απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος ή να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Ο χρήστης προχωρά σε δεσμευτική για τον ίδιο πρόταση αγοράς προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προϊόντος που βρίσκεται προσωρινώς αποθηκευμένο στο “καλάθι αγορών” του, πατώντας διαδοχικά τα κουμπιά “Διάβασα και Αποδέχομαι τους Όρους και προϋποθέσεις συναλλαγών” και “Παραγγελία με υποχρέωση πληρωμής”. Κατόπιν ακολουθεί ηλεκτρονική επιβεβαίωση από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ της εκ μέρους της λήψης της πρότασης αγοράς του χρήστη, η οποία στέλνεται αυτόματα αμέσως μετά την υποβολή της δεσμευτική πρότασης αγοράς (παραγγελίας με υποχρέωση πληρωμής). Η επιβεβαίωση αυτή αποτελεί μόνο πιστοποίηση της λήψης της παραγγελίας και ουδαμώς συνιστά αποδοχή από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ της πρότασης αγοράς του χρήστη. Η αποδοχή εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ της πρότασης αγοράς του χρήστη και η κατάρτιση της ηλεκτρονικής πωλήσεως εξ αποστάσεως πραγματοποιείται μόνο όταν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποστείλει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο χρήστης σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης της δυνατότητας εκτέλεσης της παραγγελίας και αποστολής του παραγγελθέντος προϊόντος ή ετοιμότητας για παραλαβή του από φυσικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Νοείται ότι στην περίπτωση που για κάποιο λόγο η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αποδεχθεί την πρόταση του χρήστη και δεν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική σύμβαση πωλήσεως εξ αποστάσεως, ουδεμία υποχρέωση πληρωμής έχει ο χρήστης και εφόσον έχει προβεί σε σχετική πράξη πληρωμής (π.χ. με πιστωτική κάρτα ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαρασμό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ), η πληρωμή ακυρώνεται με ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και τυχόν καταβολές επιστρέφονται στον πελάτη με τον ίδιο τρόπο που έγιναν.
 

Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.


Προσωπικά Δεδομένα

Τα στοιχεία των χρηστών και τα λοιπά προσωπικά δεδομένα τους τυγχάνουν επεξεργασίας αυστηρά εντός του πλαισίου της ισχύουσας νομοθεσίας, με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα και την ιδιωτικότητα των χρηστών, και εφόσον οι ίδιοι έχουν συναινέσει στη συλλογή και επεξεργασία τους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και τις πληροφορίες που της εμπιστεύονται. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, τα οποία οι ίδιοι θέτουν στη διάθεση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την εγγραφή τους ως μέλη του ηλεκτρονικού της καταστήματος, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών του κάθε χρήστη. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια, με χρήση των πλέον σύγχρονων μεθόδων. Τα στοιχεία και δεδομένα των χρηστών αποθηκεύονται σε απολύτως προστατευμένα αρχεία (που πληρούν τις σύγχρονες τεχνικές μεθόδους ασφαλείας).


Σχόλια για τα προϊόντα


Ο παρόντας διαδικτυακός τόπος δίνει τη δυνατότητα στους  χρήστες να δημοσιεύουν σχόλια και απόψεις σχετικά με τα προτεινόμενα προϊόντα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη αναφορικά τα σχόλια των χρηστών. Η ευθύνη για την ακρίβεια των δημοσιευμένων των πληροφοριών ανήκει αποκλειστικά στους χρήστες που έχουν δημοσιεύσει πληροφορίες. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τις δημοσιεύσεις που δεν αποτελούν το αντικείμενο, σχόλια με προσβλητικό περιεχόμενο και σχόλια που δεν είναι  στα ελληνικά.
Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους τρίτων

Ο δικτυακός τόπος μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς τους δικτυακούς τόπους των θυγατρικών και των συνδεδεμένων μας εταιρειών, καθώς και προς δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα σε τρίτους και λειτουργούν από τρίτους. Οι λοιπές εν λόγω δικτυακοί τόποι μπορεί να έχουν τις δικές τους πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και δεν διέπονται από την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για  το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων, οι οποίες ανήκουν σε τρίτους και λειτουργούν από τους εν λόγω τρίτους.


Αλλαγή στις τιμές των προϊόντων


Το  www.skyfon.gr έχει το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές των υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή και αναλαμβάνει να ειδοποιήσει τους χρήστες με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της. Ο αγοραστής έχει την υποχρέωση να πληρώσει το τίμημα που συμφωνήθηκε κατά το χρόνο της σύναψης της σύμβασης. ‘Οταν υπάρχουν τεχνικά λάθη στην δημοσίευση της ιστοσελίδας  Η ΕΤΑΙΤΕΙΑ έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης  και δεν οφείλει καμία αποζημίωση στους  χρήστες, μόνο να ανακτήσει τα ποσά που έχει καταβάλλει ο χρήστης, αν υπάρχουν. Η μειωμένη τιμή ισχύει μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων, αλλά όχι περισσότερο από 1 μήνα.


Εμπορικά Σήματα


Όλα τα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στις ιστοσελίδες ή/και τις υπηρεσίες είναι σήματα κατοχυρωμένα και προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας και νόμους.
Μεταβίβαση κυριότητας
Η κυριότητα των παραγγελθέντων προϊόντων και των υπηρεσιών  μεταβιβάζονται στον πελάτη κατά το χρόνο της πληρωμής εκ μέρους του.

Ανωτέρας βίας

Καμία πλευρά δεν είναι υπεύθυνη για την παράβαση των υποχρεώσεων που υπέχει δυνάμει της σύμβασης εφόσον η αδυναμία οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας. Ανωτέρα βία  συνιστά κάθε γεγονός εξαιρετικό και απρόβλεπτο, το οποίο είναι, είτε αντικειμενικό (π.χ σεισμός), είτε υποκειμενικό (π.χ ασθένεια) και το οποίο δεν θα μπορούσε να προληφθεί, όχι μόνον από το μέσο  άνθρωπο, αλλά ακόμα και από τον ακραία επιμελή και συνετό. (σύμφωνα με τη νομοθεσία της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας).
Η πλευρά που επικαλείται ανωτέρα βία είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει  αμέσως την άλλη πλευρά και να λάβει όλα τα μέτρα για να περιορίσει τις συνέπειες αυτού του γεγονότος, να αποδείξει την αδυναμία να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών από την εμφάνιση συμβάντων


Τρόπος παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης των πωλουμένων προϊόντων και υπηρεσιών προσδιορίζεται στην παραγγελία αναλόγως της διαθεσιμότητας, επιβεβαιώνεται στην αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, και είναι το πολύ τριάντα (30) ημέρες από το χρόνο της κατάρτισης της πώλησης εκτός αν υπάρξει ειδική διαφορετική συμφωνία των μερών που επιβεβαιώνεται εγγράφως, με ηλεκτρονική αλληλογραφία.. Σε περίπτωση που τέτοιος χρόνος δεν συμφωνηθεί και επιβεβαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο με τον ανωτέρω τρόπο, η παράδοση θα γίνεται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την αποδοχή της παραγγελίας.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν μπορεί να παραδώσει στον Πελάτη ένα παρόμοιο προϊόν με την ίδια τιμή, σε περίπτωση που η αιτούμενη προϊόν δεν είναι διαθέσιμο, μόνο μετά από ενημέρωση συγκατάθεση του πελάτη.

Το προϊόν θα παραδοθεί στον πελάτη με courier. Ο τρόπος παράδοσης είναι ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ.
Εκτός εάν υπάρχει ρητή συμφωνία με τον πελάτη, "Nyufon 2013» δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τους κινδύνους που συνδέονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μετά την μεταβίβαση στην εταιρεία ταχυμεταφορών.
Τα προϊόντα συσκευάζονται κατάλληλα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας μαζί με τα δικαιολογητικά έγγραφα
Η παράδοση των προϊόντων θεωρείται ολοκληρωμένη όταν υπάρχει η υπογραφή του Πελάτη μετά την παραλαβή του εγγράφου μεταφοράς που παραδίδεται με courier.


ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ


Σύμφωνα με το νόμο, οι πελάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν επίσης το δικαίωμα να ακυρώσουν την αγορά ενός προϊόντος εντός 14 ημερών, από την ημέρα που το παραλάβετε εσείς ή το έχει παραλάβει ένα τρίτο πρόσωπο που υποδεικνύεται από σας (αποστολή δώρου, εκτός από τον μεταφορέα).
Εάν μας επιστρέψετε κατεστραμμένα, ελαττωματικά ή μη συμμορφούμενα προϊόντα, το προϊόν θα εξεταστεί στην αποθήκη μας. Εάν βρεθεί κάποιο ελάττωμα ή βλάβη ή το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στην παραγγελία σας, θα χαρούμε να σας επιστρέψουμε πλήρως το ποσό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ενδέχεται να μην υπάρχει δυνατότητα επιστροφής του ποσού για τα προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί εσφαλμένα ή έχουν τροποποιηθεί.
Τα ανεπιθύμητα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται αχρησιμοποίητα και σε καλή κατάσταση. Οφείλετε να λαμβάνετε μέριμνα ώστε να διασφαλίζετε ότι τα Αγαθά είναι κατάλληλα συσκευασμένα, ώστε να μην υποστούν καμία ζημιά κατά τη μεταφορά. Εάν το προϊόν βρεθεί χρησιμοποιημένο, πέραν της χρήσης που απαιτείται για την εύλογη δικής σας επιθεώρηση, ή κατεστραμμένο, τότε θα έχουμε τη δυνατότητα να απορρίψουμε την επιστροφή του ποσού
Σε περίπτωση που δικαιούστε επιστροφή, το ποσό θα σας επιστραφεί μέσα σε 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα που παραλαμβάνουμε το προϊόν (ή, κατά περίπτωση, την ημερομηνία, για την οποία μας παρέχετε απόδειξη αποστολής του προϊόντος σε μας).


Εξαιρέσεις

1. Οι ακόλουθες κατηγορίες των προϊόντων μπορείτε να γιρίσετε μόνο εάν είναι σφραγισμένα:


 α)  Audio and Video
 β) Προγράμματα υπολογιστών


2.Οι ακόλουθες κατηγορίες των προϊόντων που δεν μπορείτε να γιρίσετε:


α) Τα προϊόντα που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του χρήστη
 β) Εξατομικευμένα προϊόντα
  γ) Προϊόντα που λόγω της φύσης τους, δεν μπορούν να επιστραφούν ή μπορούν γρήγορα να καταστραφούν


Σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος έχει συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της η επισκευή γίνεται  στα σερβίς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Το κόστος επιστροφής προϊόντος το επιβαρύνεται εξολοκλήρου ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ. Μετά την παραλαβή του πακέτο  πρέπει να ελέγξετε τα περιεχόμενα του πακέτου με το προϊόν μαζί με την αίτηση.
Σημαντικό: Παρακαλώ να ανοίξτε το πακέτο στη στιγμή που το παραλάβετε για να ισχύει η εγγύηση  σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα με τα προϊόντα. Για προβλήματα στην εμφάνιση των εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εταιρεία courier.


Εγγύηση

Όλα τα προϊόντα που πωλούνται από την «Nyufon 2013» Ltd στην ιστοσελίδα www.skyfon.gr με την εξαίρεση των ανασυσκευασμένων προϊόντων επωφελούνται από τις συνθήκες της εγγύησης σύμφωνα με το νόμο και εμπορικές πολιτικές του κατασκευαστή. Τα προϊόντα είναι καινούργια, στην αρχική τους συσκευασία και  προέρχονται από εξουσιοδοτημένες και αξιόπιστες πηγές
Τα προϊόντα που πωλούνται και παραδίδονται από «Nyufon 2013» Ε.Π.Ε., έχουν κάρτα εγγύηση δύο έτη και εκδίδεται απευθείας από τον κατασκευαστή.


Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Η Συμφωνία διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, ως βάση της Τέχνης. 2 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς συμβάσεις για την πώληση των αγαθών δεν περιλαμβάνουν την εφαρμογή της ίδιας.
Κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σε σχέση με την παρούσα σύμβαση θα θεωρείται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικά με τη δικαιοδοσία σε συμβάσεις καταναλωτών, που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) 44/2001 του Συμβουλίου.